LOCTİTE SF 734

Ürün Detayları:  Loctite SF 734 Aktivatör

LOCTITE® SF 734 kuruma hızı yüksek LOCTITE anaerobik yapısal ürünlerine gereksinim duyulduğunda kullanılır. Özellikle pasif metallerde veya hareketsiz yüzeylerde ve geniş bağlantı boşluklarında kullanılması tavsiye edilir.